Tandvårdsförsäkring

Försäkringskassan har sedan 1/7-2008 en ny tandvårdsförsäkring. Den är framför allt mycket fördelaktig för dem med stora tandvårdsbehov.

Tandvårdsförsäkringen kan delas in olika delar:

ATB

Alla patienter har rätt till ett s.k. allmänt tandvårdsbidrag, ATB. Bidragets storlek är 600 kr/år för åldersgrupperna 20-29 år samt personer > 75 år. För övriga, d.v.s. personer mellan 30-74, år är ATB 300 kr/år. Summan dras bort från din tandvårdskostnad. Detta görs direkt på tandvårdskliniken och du behöver alltså inte ansöka om ditt allmänna tandvårdsbidrag.

Olika beloppsgränser

Priser i prislistan (se ovan) är “bruttopriser”. För att räkna ut din tandvårdskostnad läggs bruttopriserna ihop och tandvårdsersättningen kan beräknas:

* För tandbehandlingar med bruttopris upp till 3000 kr får man betala allt själv

* Överstiger totalkostnaden 3000:- betalar Försäkringskassan hälften av summan mellan 3000- 15000:-

* Överstiger totalkostnaden 15000:- betalar Försäkringskassan hälften av summan mellan 3000- 15000:- och 85% av kostnaden överstigande 15000:-

Tandvårdsersättningen beräknas på bruttopriserna i Försäkringskassans referensprislista. Olika tandläkare kan ha olika bruttopriser som avviker från referensprislistan. För att kunna göra ett komplett kostnadsförslag behövs oftast en fullständig undersökning först.

Behandlingstidens längd.

Ovan nämnda beloppsgränser gäller under en period på 1 år från första behandlingstillfället. Efter ett år startar en ny period och tandvårdsersättningen beräknas om från noll kronor igen.

Patienter med speciella vårdbehov

För patienter med speciella vårdbehov, sjukdomar eller funktionsnedsättningar, gäller speciella regler. Tala med din vårdgivare om du kan vara berättigad till extra stöd.